Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Date: 16 квітня 2019 о 15:33, Refreshed 6 травня 2019 о 13:56

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

протокол № 1 від 11.01.2019 р.

Положення

про систему та механізми забезпечення академічної доброчесності

 1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:
 • посилання та джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • надання достовірної інформації про власну педагогічну діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 1. Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань,  завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок , тверджень, відомостей (при підготовці навчальних проектів);
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності (під час захисту навчального проекту).
 1. Порушеннями академічної доброчесності вважається:
 • фабрикація – вигадування даних та фактів, що використовуються в освітньому процесі;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
 • списування – виконання письмових робіт із  залученням інших осіб та/або зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для

використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; використання мобільних телефонів та інших пристроїв зчитування інформації під час оцінювання результатів навчання категорично забороняється;

 • обман – надання свідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання учнів.
 1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, як відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії  та до такої  дисциплінарної  відповідальності як оголошення догани.
 2. За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік, ДПА);
 • зниження оцінки за виконану практичну, лабораторну роботу, письмову роботу контролюючого характеру, творчу роботу з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, навчальний проект та ін.
 1. Факти порушення академічної доброчесності педагогічними працівниками можуть бути виявлені та встановлені згідно такого порядку

Зміст діяльності педагога

Особа, яка порушує питання щодо академічної недоброчесності

Особи, які здійснюють перевірку щодо встановлення факту академічної недоброчесності

Хто приймає рішення про притягнення до відповідальності педагога

Підготовка методичних рекомендацій, посібників, опис, презентація власного досвіду роботи

заступник директора з НВР,або/та директор, або/та педагог школи

заступник директора з НВР, який відповідає за методичну роботу, заступник директора, що відповідає за викладання даного предмета, директор, голова м.о. вчителів

атестаційна комісія

Оцінювання результатів навчання учнів

заступник директора з НВР,або/та директор, або/ та педагог школи, або/та учень школи, або його батьки (опікуни)

заступник директора, що відповідає за викладання даного предмета, директор, голова м.о. вчителів

директор

Контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями

заступник директора з НВР, або/та директор, або/та учень школи, або його батьки (опікуни)

заступник директора, що відповідає за викладання даного предмета, директор, голова м.о. вчителів

директор

Кожен педагог, стосовно якого порушено питання про порушеннянимакадемічної доброчесностімає такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь - яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту  порушення академічної доброчесності та притягнення її до відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції,  або до суду.
 1. Факти порушення академічної доброчесності учнями можуть бути виявлені та встановлені згідно такого порядку

Вид діяльності учня

Особа, яка порушує питання щодо академічної недоброчесності

Хто встановлює фактакадемічної недоброчесності

Хто приймає рішення про притягнення до відповідальності

лабораторна, практична,творча робота навчальний проект та ін.

вчитель, який викладає предмет та/або учень класу

вчитель, який викладає предмет

вчитель, який викладає предмет

тематична контрольна робота

вчитель, який викладає предмет та/або учень класу

вчитель, який викладає предмет

вчитель, який викладає предмет

підсумкова контрольна робота

вчитель, який викладає предмет та/або учень класу

вчитель, який викладає предмет

вчитель, який викладає предмет, за погодженням заступника директора з НВР

ДПА

член атестаційної комісії

атестаційна комісія

голова атестаційної комісії

Кожен учень, стосовно якого порушено питання щодо академічної не доброчесності, має такі права:

 • особисто надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь - яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • оскаржити через батьків (опікунів) рішення про притягнення до відповідальності до директора школи.
 1. Пункти 3, 4, 6, 8 даного Положення погоджені з учнівським парламентом ліцею.

Голова учнівського парламентуШегда Марія

Comments:
Only authorized users can leave comments.