Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!

МАТЕМАТИКА

Date: 6 травня 2019 о 14:45

Критерії оцінювання з математики

Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень з математики.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

• характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність, обґрунтованість, цілісність;

• якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість, дієвість, міцність;

• ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;

• рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

• досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);

• самостійність оцінних суджень.

Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки учнів здійснюється в двох аспектах:

1) рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування;

2) якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.
 

Вимоги навчальних досягнень учнів з математики

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень:

• розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;

• читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу;

• зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз).

2

Учень:

• виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами;

• впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір.

3

Учень:

• співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями;

• за допомогою вчителя розв’язує елементарні вправи.

Середній

4

Учень:

• відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень;

• називає елементи математичних об’єктів;

• формулює деякі властивості математичних об’єктів;

• виконує за зразком завдання обов’язкового рівня.

5

Учень:

• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника;

• розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням.

6

Учень:

• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;

• самостійно розв’язує завдання обов’язкового рівня з достатнім поясненням;

• записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки.

Достатній

7

Учень:

• застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань в знайомих ситуаціях;

• знає залежності між елементами математичних об’єктів;

• самостійно виправляє вказані йому помилки;

• розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень.

8

Учень:

• володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

• розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням;

• частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань.

9

Учень:

• вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

• самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням;

• виправляє допущені помилки;

• повністю аргументує обгрунтування математичних тверджень;

• розв’язує завдання з достатнім поясненням.

Високий

10

Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам програми, зокрема учень:

• усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з

достатнім обгрунтуванням;

• під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх;

• розв’язує завдання з повним поясненням і обгрунтуванням.

.

11

Учень:

• вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;

• самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними;

• використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;

• знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обгрунтуванням.

12

Учень:

• виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;

• вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання;

• здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.

 
Comments:
Only authorized users can leave comments.